Jak dostać dotacje z urzędu pracy na otwarcie działalności?- WiseMove Group
Jak dostać dotacje z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Jak dostać dotacje z urzędu pracy na otwarcie działalności?

 

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest marzeniem wielu osób pragnących uzyskać niezależność finansową i realizować własne pomysły. Jednym ze sposobów wsparcia w takim przedsięwzięciu są dotacje z urzędu pracy, które mogą znacząco pomóc w pierwszych miesiącach prowadzenia firmy. Jak uzyskać dotacje z urzędu pracy na założenie firmy?


Skąd pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej?

Aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie działalności trzeba spełnić określone warunki. O dotację może starać się:

 • Zarejestrowana w urzędzie osoba bezrobotna,
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej, niezatrudniony, poszukujący pracy, 
 • Absolwent centrum integracji społecznej, 
 • Absolwent klubu integracji społecznej.

Dodatkowo osoba starająca się o dofinansowanie:

 • Nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, itp.
 • Nie prowadziła w przeciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalności gospodarczej.
 • Otrzymała już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, a także założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.
 • Nie złożyła wniosku do innego urzędu o dofinansowanie.
 • Nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Wysokość dotacji na otwarcie firmy z urzędu pracy w 2024

Wysokość dofinansowania z urzędu pracy jest zależna od możliwości finansowych danego urzędu. Maksymalna kwota dotacji na otwarcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy może wynieś aż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, dlatego w 2024 roku może wynieść ponad 43 tys. zł. 

Jak dostać dotacje na otwarcie firmy z urzędu pracy?

Aby otrzymać dotację z urzędu miasta należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. Niektóre urzędy prowadzą rekrutację ciągłą, inne wyznaczają konkretne terminy na przyjmowanie wniosków. Wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy zazwyczaj zawiera:

 • Dane osobowe,
 • Dane kontaktowe,
 • Numer konta, na które zostaną przelane środki,
 • Informacje o planowanej działalności,
 • Biznesplan,
 • Rozpisanie kosztów, na które zostanie przekazane dofinansowanie,

Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 30 dni kalendarzowych. Najczęściej informacja zamieszczana jest na stronie internetowej. Jeżeli Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, powinieneś zgłosić się do urzędy pracy w celu ustalenie szczegółów i podpisania umowy. Podpisując umowę, zobowiązujesz do założenia firmy w ustalonym terminie, a także do wydania otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w złożonym wniosku oraz udokumentowania i rozliczenia dotacji.

Na początku musisz zarejestrować działalność w CEIDG. Gdy to zrobisz, po kilkunastu dniach otrzymasz przelew z dotacją. Kolejny etapem jest zakup niezbędnych sprzętów itp., należy pamiętać, aby zbierać rachunki i faktury w celu rozliczenia się z urzędem pracy.

Chcesz rozpocząć swój biznes? Skontaktuj się z nami, we wszystkim Ci pomożemy!

 


! Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej…

 

Jak i skąd pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności?

Pożyczka płynnościowa z dotacją unijną RRSO 0% wsparciem dla przedsiębiorczości w trudnych czasach

Sposoby na korzystne warunki kredytu dla firmy

 


Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju biznesu od planowania, przez pozyskanie finansowania, optymalizację, rozliczenia podatkowo-księgowe po realizację strategii aż do osiągnięcia celów.