Dotacje dla HoReCa - 540 tys. bezzwrotnego finansowania

Dotacje HORECA

Dotacje HORECA – odbij się po pandemii

KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy rusza ze strumieniowaniem bezzwrotnych dotacji horeca. Głównym założeniem projektu jest wsparcie sektora najbardziej dotkniętego pandemią COVID-19 w Polsce.

Dla Kogo bezzwrotne dotacje HoReCa?

Program skupia się na branżach takich jak: hotele, restauracje, catering, obiekty turystyczne i kulturalne.

Wnioskować mogą mikro, małe i średnie Przedsiębiorstwa z całej Polski.

Dotacje HORECA – wszystko co potrzebujesz wiedzieć

  • Maksymalny poziom kosztów, które kwalifikują się do wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP, wynosi 600 000zł.
  • Maksymalna kwota wsparcia finansowego, jaką przedsiębiorstwo może otrzymać wynosi 540 000zł.
  • Minimalna kwota wsparcia w wysokości 50 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie MŚP.
  • Maksymalna intensywność wsparcia dla przedsięwzięcia MŚP nie może przekroczyć 90%. W praktyce oznacza to, że wsparcie finansowe nie może stanowić więcej niż 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Jedno przedsiębiorstwo ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o wsparcie finansowe

Dotacje HORECA – Co możesz z tego sfinansować?

Inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną w szczególności:

  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
  • roboty budowlane, w tym budowa nowych linii produkcyjnych,
  • inwestycje związane z zieloną transformacją, w szczególności zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów, poprzez prace projektowe, recykling/ponowne wykorzystanie odpadów, a także wdrażanie rozwiązań z zakresu energii odnawialnej,
  • działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze, w którym prowadzona jest działalność,

Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników poprzez prowadzenie szkoleń związanych z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, w szczególności w związku z unowocześnieniem lub rozszerzaniem profilu działalności Wnioskodawcy, obsługą klienta, wystąpieniem sytuacji nadzwyczajnych, np. szkoleń z zakresu nowych rozwiązań i technologii IT, analizy potrzeb klientów, zarządzanie informacjami i danymi oraz zarządzanie ryzykiem,

Usługi rozwojowe (inne niż szkolenia) w zakresie realizacji przedsięwzięć MŚP takie jak: opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych

 

Dotacje HORECA – wymagania

Kluczowym warunkiem wnioskowania o dotację unijną jest wykazanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 20%, liczonych rok do roku.  Oznacza to, że w latach 2020/2019 albo 2021/2020 trzeba spełnić ten warunek. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy działalność była zawieszona przez co najmniej 6 miesięcy w 2020 r., to spadek obrotów w 2021 r. jest porównywany do 2019 r.

 

Dotacje HORECA – doświadczenie WiseMove Group

Zajmujemy się pozyskaniem środków unijnych dla firm. Posiadamy specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych, pożyczek unijnych i pozostałego dofinansowania unijnego.

Zobacz nasz zespół

Opiekujemy się Państwem przez cały proces wnioskowania – od bezpłatnej analizy spełnienia podstawowych parametrów programu, przygotowanie kompletnej dokumentacji, wsparcie podczas uzupełnień, aż do uzyskania dotacji.

Dotacje Horeca – Dlaczego warto nas wybrać?

Rok 2023

 

138,5 mln zł

pozyskanych środków

 

 

224 szczęśliwych klientów