Jak pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności? - WiseMove Group
Jak i skąd pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności?

Jak i skąd pozyskać środki unijne na rozpoczęcie działalności?

 

Pozyskanie środków unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej to proces, który może otworzyć przed przedsiębiorcami drzwi do realizacji ich biznesowych marzeń i ambicji. Unia Europejska oferuje szeroki wachlarz programów finansowych mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia oraz zrównoważonego rozwoju w państwach członkowskich. Aby jednak skutecznie ubiegać się o te środki, konieczne jest zrozumienie procesu aplikacyjnego, kryteriów kwalifikacyjnych oraz sposobów na przygotowanie przekonującego wniosku.


Skąd pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej?

Założenie własnej firmy jest opłacalne dla państwa, ponieważ wzmacnia gospodarkę, dlatego przedsiębiorcy mogą liczyć na różne programy, które dofinansowują rozwój firmy. 

Skąd pozyskać środki na otwarcie działalności gospodarczej? Niezbędne informacje w tym zakresie uzyskasz w urzędzie pracy. Instytucja ta prowadzi nabory i przyjmuje wnioski dotyczące różnego rodzaju wsparcia finansowego firm. Podstawowym warunkiem skorzystania z dofinansowania jest posiadanie statusu osoby bezrobotnej.

Innym źródłem są dotacje na rozwój firmy z Unii Europejskiej. Takie wsparcie jest najczęściej przeznaczone dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy lub są zagrożone wykluczeniem społecznym. Fundusze unijne finansują projekty obejmujące m.in. rozpoczęcie własnego biznesu, rozwój działalności dla niepracujących kobiet, osób z niepełnosprawnościami itp. Potencjalnymi beneficjentami dotacji unijnych są bezrobotni, których najczęściej można podzielić na następujące grupy osób:

  • po pierwsze, do 30 roku życia,
  • powyżej 50 roku życia,
  • długotrwale bezrobotne,
  • z niepełnosprawnościami itp.

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności?

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji unijnej na rozpoczęcie działalności skorzystaj z wyszukiwarki dotacji, znajdziesz ją na stronie: fundusze europejskie.gov.pl. Możesz także skontaktować się z naszymi specjalistami.

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności? Po znalezieniu interesującego nas projektu powinniśmy sprawdzić dokładne warunki, a także terminy składania wniosków. Jeżeli spełniasz wszystkie warunki, wypełnij formularz zgłoszeniowy i poczekaj na jego akceptację. Kolejnym etapem jest przygotowanie biznesplanu, który jest niezwykle ważnym elementem. Biznesplan to główny czynnik decydujący o tym czy Twoje zgłoszenie zostanie rozpatrzone pozytywnie. Potrzebujesz pomocy? Przeprowadzimy Cię przez cały proces od A do Z.

Przebieg aplikacji o dofinansowanie na założenie firmy można podzielić na 3 etapy:

  • I – wypełnienie wstępnego krótkiego biznesplanu i wniosku, w którym opisywany jest kandydat i jego pomysł na jego firmę,
  • II – szkolenia z zakresu przedsiębiorczości, podatków, podstaw rachunkowości, przepisów prawa pracy itp.,
  • III – rozbudowany biznesplan na dotacje oraz wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej, który jest podstawą oceny finalnej wniosku kandydatka. W biznesplanie należy dokładnie opisać swoje przygotowanie, motywy decyzji, opis branży i usług, pełną analizę marketingową, uzasadnienie kosztów kwalifikowanych i wskazać projekcje finansowe.

Jeśli dotacja zostanie przyznana, będziesz zobowiązany do podpisania umowy określającej warunki: wypłaty środków, ich przeznaczenie, Twoje prawa i obowiązki oraz okoliczności, w których umowa będzie mogła zostać rozwiązana. Po wykorzystaniu środków unijnych, będziesz zobligowany do rozliczenia projektu. W tym celu będziesz musiał posługiwać się fakturami. Na rozliczenie masz 30 dni, licząc od dnia wykorzystania pieniędzy.

Zobacz także: Pożyczka z dotacją UE na wsparcie przedsiębiorczości

 

Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju biznesu od planowania, przez pozyskanie finansowania, optymalizację, rozliczenia podatkowo-księgowe po realizację strategii aż do osiągnięcia celów.