Jak dostać dotacje z Unii na rozwój firmy? - WiseMove Group
Jak dostać dotacje z Unii na rozwój firmy?

Jak dostać dotacje z Unii na rozwój firmy?

 

Unia Europejska od wielu lat wspiera rozwój przedsiębiorstw w swoich państwach członkowskich poprzez różnorodne programy dotacyjne. Te fundusze mogą pomóc w finansowaniu innowacji, rozszerzeniu działalności, zwiększeniu efektywności oraz w wielu innych aspektach prowadzenia biznesu. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak dostać dotacje z Unii na rozwój firmy.


Jak pozyskać fundusze unijne na rozwój firmy?

Dotacje na założenie oraz rozwój działalności przyznają instytucje, które realizują programy finansowane z Funduszy Europejskich. Wnioski o dofinansowanie na firmę są rozpatrywane w trybie konkursowym. Aby otrzymać dotacje z Unii musimy spełnić znacznie większą liczbę procedur niż w przypadku wsparcia ze środków Urzędu Pracy. W tym przypadku o dofinansowanie mogą ubiegać się także osoby, które nie są zarejestrowane jako bezrobotne.

W ramach organizowanych przez Unię Europejską konkursów można otrzymać dofinansowanie w takich obszarach jak:

  • Projekty badawcze oraz wdrożenie innowacji,
  • Informatyzacja,
  • Rozwiązania ekologiczne,
  • Szkolenia dla pracowników.

Jak pozyskać środki unijne na rozwój firmy – krok po kroku

Pierwszym etapem jest znalezienie informacji o trwającym lub zapowiadanym naborze. Informację na ten temat znajdziemy na stronach powiatowych urzędów pracy, w wyszukiwarce dotacji na portalu Funduszy Europejskich lub bazy usług rozwojowych PARP.

Po znalezieniu interesującej nas dotacji powinniśmy zapoznać się z kryteriami. Możemy także w tym celu umówić się na spotkanie z konsultantem, który przybliży nam wszystkie szczegóły i wymagania.

Kolejnym etapem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Organizatorzy najczęściej udostępniają informację na temat prawidłowego wypełnienia danego formularza zgłoszeniowego. Po jego otrzymaniu sprawdzane jest, czy spełnione są wymogi formalne i merytoryczne.


Jak uzyskać dotacje unijne na rozwój firmy – biznesplan

Biznesplan to bardzo ważny element aplikacji, dlatego powinien zostać przygotowany starannie. Powinien być konkretny i realistyczny. Biznesplan powinien opierać się na analizie rynku i prognozach.

  • Opis firmy: Misja, wizja, cele biznesowe.
  • Analiza rynku: Badanie rynku, analiza konkurencji, identyfikacja potencjalnych klientów.
  • Strategia marketingowa: Plan promocji, strategia sprzedaży.
  • Plan operacyjny: Szczegółowy opis produktów lub usług, proces produkcji, zarządzanie operacyjne.
  • Plan finansowy: Prognozy finansowe, analiza kosztów i przychodów, zapotrzebowanie na kapitał.

Jak uzyskać dotacje z unii na rozwój firmy – dalsze etapy

Kolejnym etapem jest przygotowanie niezbędnej dokumentacji wymaganej przez organizację. We wniosku należy także zadeklarować wkład własny, jego wniesienie jest niezbędne w przypadku dotacji unijnych. Wkładem własnym mogą być środki finansowe, a także różnego rodzaju sprzęt czy wyposażenie.

Końcowym etapem jest wykorzystanie środków z dotacji zgodnie z planem, a następnie rozliczenie poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, takich jak np. faktury, rachunki czy potwierdzenia przelewów.

Potrzebujesz wsparcia lub doradztwa? Skontaktuj się z nami!


! Sprawdź powiązane artykuły i dowiedz się więcej…

 

Jak dostać dotacje z urzędu pracy na otwarcie działalności?

Pożyczka płynnościowa z dotacją unijną RRSO 0% wsparciem dla przedsiębiorczości w trudnych czasach

3 mity o umowie pośrednictwa finansowego. Czy też je znasz?

 


Wspieramy przedsiębiorców w rozwoju biznesu od planowania, przez pozyskanie finansowania, optymalizację, rozliczenia podatkowo-księgowe po realizację strategii aż do osiągnięcia celów.